Infolinia

+48 790 730 753

Polityka prywatności

Polityka prywatności


Na podstawie art. 13 ust. 1-2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1) – zwanym dalej RODO – nadmieniam, że firma Aerogrease sp. z o.o. jest administratorem Państwa danych osobowych.


Dane, które przetwarzamy to:


1.       W przypadku osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej: imię, nazwisko, adres dostawy, numer telefonu, adres mailowy.

2.       W przypadku osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą: imię, nazwisko, nazwa firmy, adres firmy, NIP firmy, adres dostawy, numer telefonu, adres mailowy.

3.       W przypadku spółek prawa handlowego: nazwa firmy, adres firmy, NIP firmy, adres dostawy, numer telefonu, adres mailowy, imię i nazwisko reprezentanta podmiotu.


Państwa dane osobowe przetwarzane będą tylko i wyłącznie w celu realizacji zamówień oraz dostaw towaru, a w każdej chwili przysługuje Państwu prawo wniosku o zaprzestanie ich przetwarzania. Niestety w przypadku żądania zaprzestania przetwarzania danych niemożliwa stanie się realizacja zamówień i współpraca z naszą firmą.


Zgodnie z RODO przysługuje Państwu również prawo do:


1.       Żądania trwałego usunięcia danych lub ograniczenia ich przetwarzania

2.       Dostępu do swoich danych oraz otrzymywania ich kopii

3.       Zmian, czyli poprawiania swoich danych

4.       Wniesienia skargi do organu nadzorczego, czyli Urzędu Ochrony Danych Osobowych


Aby zrealizować zamówienia Państwa dane mogą być przekazane podmiotom współpracującym z firmą Aerogrease sp. z o.o., w szczególności:


1.       Firmom kurierskim realizującym dostawę zamówionych towarów

2.       Firmie hostingowej odpowiedzialnej za obsługę firmowej poczty elektronicznej

3.       Firmie prowadzącej rachunkowość spółki.

4.       Firmie obsługującej wszystkie dostępne na stronie kanały płatności.


Niniejsza Polityka prywatności określa zasady gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania danych osobowych pozyskanych od Państwa przez sklep internetowy, prowadzony pod domeną www.aerogrease.com (dalej zwaną Witryną) przez Aerogrease sp. z o.o. z siedzibą w Lutyni, przy ul. Wróblowickiej 21 (dalej zwanego Sklepem Internetowym).


Sklep internetowy dokłada wszelkich starań w celu zapewnienia poszanowania Państwa prywatności i ochrony udzielonych informacji osobowych podczas korzystania z Witryny i dokonywania zakupów w ramach sklepu oraz w tym celu podejmuje wszelkie niezbędne działania.


Jakie dane zbiera sklep internetowy w sposób automatyczny podczas korzystania z Witryny?

Sklep internetowy nie zbiera w sposób automatyczny żadnych danych, z wyjątkiem danych zawartych w plikach cookies podczas samego korzystania z Witryny.

Pliki cookies to małe pliki tekstowe wysyłane przez sklep internetowy i przechowywane na Państwa komputerze zawierające pewne informacje związane z korzystaniem przez Państwa z Witryny i Sklepu Internetowego. Wykorzystywane przez sklep internetowy pliki cookies mogą mieć charakter tymczasowy lub trwały. Tymczasowe pliki cookies są usuwane z chwilą zamknięcia przeglądarki, natomiast stałe pliki cookies są przechowywane także po zakończeniu korzystania przez Państwa z Witryny i służą do przechowywania informacji takich jak Państwa hasło czy login, co przyspiesza i ułatwia korzystanie z Witryny.

Sklep internetowy wykorzystuje poniżej wymienione pliki cookie w celu utrzymania sesji użytkownika po wejściu na stronę np. zachowanie zawartości koszyka

W każdym wypadku mogą Państwo zablokować instalowanie plików cookies lub usunąć stałe pliki cookies, wykorzystując stosowne opcje Państwa przeglądarki internetowej. W razie problemów doradzamy skorzystać z pliku pomocy przeglądarki lub skontaktować się z producentem przeglądarki, z której Państwo korzystacie.

Obok plików cookies sklep internetowy może również gromadzić dane zwyczajowo zbierane przez administratorów systemów internetowych w ramach tzw. logów lub plików dziennika. Informacje zawarte w logach mogą obejmować m.in. Państwa adres IP, rodzaj platformy i przeglądarki internetowej, dostawcę Internetu oraz adres strony, z której weszliście Państwo na Witrynę. Niektóre podstrony w ramach Witryny oraz inne środki komunikacji z Państwem mogą zawierać tzw. „web beacons” (tzw. elektroniczne obrazki). Web beacons pozwalają na otrzymanie informacji takich jak np. adres IP komputera, na który załadowana została strona, na której web beacon został zamieszczony, numer URL strony, czas załadowania strony, rodzaj przeglądarki, jak również informacje zawarte w cookies, w celu oceny efektywności naszych reklam. Dane te będą archiwizowane i wykorzystywane w celach analizy statystycznej i oceny globalnego ruchu użytkowników Witryny. Dane te nie będą łączone z przekazanymi przez Państwo danymi osobowymi.


Jakie dane zbiera sklep internetowy podczas rejestracji i dokonywania zakupów?

Sklep internetowy będzie od Państwa zbierał następujące dane osobowe za pośrednictwem Witryny oraz innych form komunikacji, w przypadku dokonywania zakupów i procesu rejestracji na Witrynie:


1) nazwisko i imię,

2) adres wysyłkowy,

3) nazwa firmy oraz jej NIP w przypadku zamówienia złożonego przez osobę fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą lub spółkę prawa handlowego itp,

4) adres poczty elektronicznej,

5) numer telefonu.

Podanie powyższych danych jest dobrowolne, lecz konieczne dla dokonania rejestracji i zakupu w ramach Witryny.

Przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich poprawiania. W celu realizacji tego uprawnienia Prosimy o korzystanie z opcji w ramach swojego konta lub z adresu: sklep@aerogrease.com


Marketing Sklepu Internetowego

O ile Państwo wyraziliście na to zgodę, podany przez Państwa adres e-mail będzie wykorzystywany w celach marketingowych własnych produktów sklepu. Zgoda może być cofnięta w każdym czasie. Z założenia jednak nasza firma nie prowadzi praktyk marketingowych będących często branych lub potocznie nazywanych: "spamowaniem".


Udostępnienie informacji

W celu realizacji umowy sklep internetowy może udostępniać zebrane od Państwa dane do firmy kurierskiej, która Państwo wybrali podczas składania zamówienia. W takich przypadkach ilość przekazywanych danych ograniczona jest do wymaganego minimum w celu dostarczenia towaru.


Środki techniczne i Państwa obowiązki

Sklep internetowy dokłada wszelkich możliwych starań, aby zabezpieczyć Państwa dane i ochronić je przed działaniami osób trzecich. Stosujemy wszelkie niezbędne zabezpieczenia serwerów, połączeń i Witryny w celu ochrony Państwa danych, w szczególności oprogramowanie firmy Bitdefender blokujący dostęp osobom trzecim. Wszystkie połączenia związane z wykonywaniem przez Państwa płatności elektronicznych, w przypadku wyboru takiej opcji, będą następować za pośrednictwem bezpiecznego szyfrowanego połączenia.


Podjęte przez nas działania mogą okazać się jednak niewystarczające, jeżeli sami nie zachowają Państwo zasad bezpieczeństwa. W szczególności muszą Państwo zachować w poufności login i hasło do Witryny i nie udostępniać ich osobom trzecim. Proszę pamiętać, że sklep internetowy nie będzie zwracał się do Państwa o ich podanie, z wyjątkiem podania ich w trakcie logowania na Witrynie. W celu uniemożliwienia korzystania z państwa konta osobom nieuprawnionym prosimy się wylogować po zakończeniu korzystania z Witryny.


W jaki sposób możecie Państwo korzystać z przysługujących praw?

Macie Państwo możliwość podglądu i edycji Państwa danych, w każdym czasie, w ramach Witryny, po zalogowaniu się z użyciem adresu email oraz hasła. W sytuacji, gdy zapomnicie Państwo hasła lub wystąpienia innych problemów z logowaniem, prosimy o kontakt pod adresem: sklep@aerogrease.com.

Przysługuje Państwo prawo do żądania informacji o treści przechowywanych na Państwa temat danych, jak również prawo do żądania zmiany, zablokowania lub usunięcia danych, a także prawo do sprostowania błędów, uzupełnienia lub uaktualnienia Państwa danych. Macie Państwo również możliwość wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych w celach marketingowych. Prosimy w tym celu o kontakt pod adresem: sklep@aerogrease.com.

Inne strony internetowe

W ramach Witryny mogą pojawiać się okresowo linki do innych stron internetowych. Takie strony internetowe działają niezależnie od Witryny i nie są w żaden sposób nadzorowane przez sklep internetowy. Strony te mogą posiadać własne polityki dotyczące prywatności, z którymi zalecamy zapoznać się. Sklep internetowy nie ponosi odpowiedzialności za zasady postępowania z danymi w ramach tych stron.


Faktury

Akceptując politykę prywatności wyrażasz zgodę na przesyłanie faktur drogą elektroniczną. Fakturę za zakupiony produkt/usługę możesz otrzymać mailem.

Pytania i zastrzeżenia

Pytania i zastrzeżenia dotyczące niniejszej Polityki prywatności mogą być przez Państwa zadane pod adresem e-mail: sklep@aerogrease.com., pisemnie na adres: Aerogrease sp. z o.o. ul. Wróblowicka 21, 55 – 330 Lutynia

Administrator danych osobowych:

Osobą upoważnioną do administrowania danymi osobowymi jest Maciej Baraniecki.

Niniejsza Polityka prywatności obowiązuje od 23.10.2020

Ekspresową dostawę zapewnia
Bezpieczne i szybkie płatności obsługuję